خلاصه داستان : داستان فیلم در مورد یک پلیس دورگه چینی آمریکایی است. داستان از آنجا شروع میشود که یک افسر پلیس پس از شلیک تصادفی به یک سیاه پوست بی گناه با محاکمه روبرو می شود، در حالی که در دنیای پیچیده رسانه ها، عدالت، سیاست های نژادی و اخلاقیات خود می گذرد و...